Monday, June 14, 2010

با انتخابات آزاد مخالفم

با انتخابات آزاد به عنوان یک هدف نهایی برای هرگونه مبارزه‌ای مخالفم. انتخابات آزاد یک اصل لازم است و به هیچ وجه نه تنها کافی نیست بلکه وجود آن بدون وجود شرایط دیگر می‌تواند یک دیکتاتوری فجیع‌تر از دیکتاتوری فعلی را به همراه بیاورد چرا که در آن صورت استبداد صورتکی کاملا زیبا به چهره زده‌است دوام و قوامی طولانی‌تر خواهد داشت.
اگر انتخابات آزاد با آزادی قانون‌گذاری و آزادی تغییر تمام قوانین از سوی نمایندگان مردم همراه نباشد چیزی نیست جز اسلحه‌ای در دست حکومت برای بزک کردن خود.

پ.ن: قبلا حداقل شرایط مجلس و تعریف قانون را نوشته‌ام.

No comments:

Post a Comment