Sunday, January 3, 2010

اگرچه دير مي‌شود ولي بدان كه مي‌رسم

اگرچه دير مي‌شود ولي بدان كه مي‌رسم / به فاصله فكر نكن، كمي بمان كه مي‌رسم
اگرچه عمر رفته و جوانيم پير شده / به تو در اين جهان نشد، در آن جهان كه مي‌رسم
براي اينكه عشق را كنار تو درك كنم / اجازه سفر بده كه خاك را ترك كنم
در اين جهان به جاي آب به من سراب مي‌دهند / اگر سوال مي‌كنم به من عذاب مي‌دهند

اگرچه دير مي‌شود ولي بدان كه مي‌رسم
به فاصله فكر نكن، كمي بمان كه مي‌رسم

فقط در انتظار تو اين همه سال مانده‌ام / به تو خبر نمي‌دهم كه در چه حال مانده‌ام
بي تو به خانه مي‌روم مسير دام مي‌شود / هميشه در يك قدمي وقت تمام مي‌شود


اگرچه دير مي‌شود ولي بدان كه مي‌رسم / به فاصله فكر نكن، كمي بمان كه مي‌رسم
اگرچه عمر رفته و جوانيم پير شده / به تو در اين جهان نشد، در آن جهان كه مي‌رسم
مي‌رسم - آهنگساز: داريوش تقي‌پور - ترانه‌سرا: افشين مقدم - صدا: ماني رهنما - كليك كنيد


1 comment: