Monday, March 15, 2010

دنيا عجب جايي شده

دنیای این روزای من هم‌قد تنپوشم شده
اینقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده
دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده
تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم
آینده این خونه رو با شمع روشن میکنم

در حسرت فردای تو تقویممو پر می کنم
هر روز این تنهایی رو فردا تصور میکنم
هم سنگ این روزای من حتي شب هم تاریک نیست
اینجا بجز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست

هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم
آینده این خونه رو با شمع روشن میکنم


دنیای این روزای من هم‌قد تنپوشم شده
اینقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده
دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده
تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده


ترانه‌سرا: روزبه بماني
آهنگ: عليرضا افكاري
دانلود ويدئو
دانلود نسخه صوتي

اينجا مي‌توانيد درباره كارهاي در دست انتشار داريوش بيشتر بدانيد.

No comments:

Post a Comment