Monday, June 15, 2009

كشتار مردم در راهپيمايي آرام 25 خرداد

چه مي‌شود گفت در برابر اين همه بيداد؟ مردم را مي‌كشند. بي هيچ ترسي از هيچ فردي و فردايي. اينان بايد بدانند كه هيچ ظلمي پايدار نيست. هيچ استبدايي پابرجا نمانده و ديكتاتورها همه به فجيع‌ترين شكل ممكن از بين رفته‌اند. دشمنان ملت و زورگوياني كه تنها تا نوك بيني خويش را مي‌بينند بهتر است از مبارزه با ملت دست بردارند، به قدرت خشم انسان‌هاي عاصي بيانديشند و در راه مردم گام نهند.

كشتار مردم در راهپيمايي آرام 25 خرداد

1 comment:

  1. شاهرودی گفته اینا یه مشت ارازل اوباشن .. یعنی چون ارازل و اوباشن .. هر کشتنی قانونیه .. منع یی نداره....
    معلوم نیست چی میشه

    ReplyDelete