Friday, July 16, 2010

انتخابات مجلس - من رای نمی‌دهم

زمزمه‌ی استیضاح احمدی‌نژاد و این که آیا مجلس توان انجام این کار را دارد یا نه، از آغاز تلاش‌ها برای دلخوش کردن مردم برای شرکت در انتخاباتی دیگر خبر می‌دهد. به زودی این زمزمه‌ی اصلاح‌طلبان به گوش خواهد رسید که این مجلس بی‌جربزه است، به ما رای دهید تا احمدی‌نژاد را به زیر بکشیم. صندوق‌ها پر می‌شود و بار دیگر اعتبار تازه‌ای برای رژیم رقم می‌زند. درست مانند انتخابات قبل و مانند تمام انتخابات قبلی. 
تعداد کسانی که برقراری یک حکومت را می‌خواهند و خواهان اجرای قانون‌اساسی‌اش هستند دقیقا برابر است با تعداد مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند. هنوز تعداد کسانی که زندگی زیر یوغ استثمار و استبداد را خواهانند و از آن لذت می‌برند یا منافعشان طرفداری از ظلم به دیگران را به روش آنان تبدیل کرده‌است بسیار بیشتر از طرفداران آزادی و برابری‌ است. 
با آرزوی آگاهی و حمایتشان از ایرانی آزاد یا مرگ دسته‌جمعیشان

No comments:

Post a Comment