Saturday, April 10, 2010

امشب مردی می‌میرد

امشب مردی می‌میرد در قله‌های فریاد / یک آشنای دیرین با جلوه‌های بیداد
جان می‌دهد ترانه در سوگ آن یگانه / باغ است و خار و هرزه، تکرار بی‌بهانه

آتش‌‌صدای جاوید، دشنام بر زمستان / آواز پرخروشش، تنها صدای یاران
از لحظه‌ها رها‌تر تا اوج آسمان ها / نور همیشه تابان، بر تيرگی جان ها

از جام عشق نوشید بی‌شک و بی‌شکایت / از عشق بی‌فریبش صد دلفریب حکایت
شیدای پر‌‌ترانه، سرکش چنان جوانه / بی‌باک و پاک و آزاد، محکوم خاک‌خانه



آهنگ با‌ربط يا بی‌ربط با صدای مورات کِکیلی. شعر احتمالا از خودش. احتمالا آهنگ هم. متن ترانه به همراه ترجمه انگلیسی.

No comments:

Post a Comment